Så skriver man ...

Skrivelser i hemmet

För alla juridiska handlingar gäller naturligtvis att ju större värden som står på spel, desto viktigare är det att du anlitar professionell hjälp. Du ska inte låta snålheten bedra visheten, men många handlingar kan du skriva själv.

Det finns vissa formella regler för hur en officiell skrivelse ska vara uppställd. Man brukar ha ett dokumentnamn: till exempel fullmakt, intyg, räkning eller dylikt. Sedan skriver man naturligtvis datum, avsändare och adressat. Ofta inleder man med en ärendemening, till exempel ansökan om bygglov, förfrågan om studiebesök eller dylikt.

Namnunderskriften bör följas av ett namnförtydligande, men det är bara i vissa fall som namnunderskriften behöver bevittnas. Vad gäller personnummer så krävs det ibland, men det är det ett oskick när bibliotek, föreningar och postorderföretag använder personnumret som registreringsnummer.

Så här kan ett formellt brev vara uppställt:Avsändare Dokumentnamn
Adress Datum
Telefon
Personnummer (vid behov)


Mottagare

Adress

Ärendemening

Text ...Underskrift
Namnförtydligande
Här har jag valt att lägga adressen till höger (så kallad högerställd adress). Man kan också lägga den till vänster, men jag tycker att högerställd är snyggare.


Fullmakter

En fullmakt ger man väl oftast bara till någon man litar på, men för den skull ska du inte skriva:

Innehavaren av detta papper kan fritt foga över min förmögenhet.

Rent juridiskt är den som skriver en fullmakt ansvarig för det som görs med hjälp av fullmakten. Därför bör man tänka på hur man skriver.

En fullmakt ska innehålla sådan information att ombudet kan identifieras med säkerhet: namn, adress, telefon och personnummer. Den ska berätta vad fullmakten gäller och under vilken tid. Den ska även innehålla fullmaktsgivarens bevittnade namnteckning. Så här kan den till exempel se ut:
Fullmakt

Åstad 23 april 1999

Fullmakt för Erik Ek 780312-7890
Storgatan 1
123 45 Åstad
tel 0123-456 78

Härmed ger jag angivet ombud fullmakt att på mina vägnar den 24 april 1999 ta ut 3 700:- från mitt bankkonto 1234 01-123 45 67.

Roland Ek
Storgatan 1
123 45 Åstad
tel 0123-456 78

Roland Eks egenhändiga namnteckning bevittnas

Anders Ahl
Storgatan 1
123 45 Åstad
tel 0123-456 87
Birgit Berg
Lillgatan 2
123 45 Åstad
tel 0123-465 87
Om ombudet kan legitimera sig kommer en bank att godkänna en sådan fullmakt. Bankerna har annars färdiga blanketter som kan användas när fullmakten ska gälla under en längre tid, till exempel vid sjukdom eller utlandsvistelse.

Ovanstående uppställning kan användas även vid andra uppdrag som till exempel värdepappershandel, hyresfrågor, teckning av förening och annat.


Intyg

Med ett intyg bestyrker man riktigheten i ett förhållande som man förväntas ha kunskap om. Det vanligaste intyget är väl det man skriver till skolan om sitt barn:Roland Ek Intyg
Storgatan 1 Åstad 23 april 1999
123 45 Åstad
tel 0123-456 78
Härmed intygas att min son Jonas varit förkyld och därför inte bör vara med på gymnastiken i dag.

Underskrift
Namnförtydligande


Här har vi följt konstens alla regler, men kanske är man inte riktigt fullt så noga när det bara gäller ett sjukintyg till skolan.

En annan sorts intyg är anställningsintyget. Ett sådant kan man till exempel behöva skriva till en barnvakt som ska söka in på någon vårdhögskola, eller till någon som innehaft en uppgift inom en förening där man är ordförande.Roland Ek Anställningsintyg
Storgatan 1 Åstad 23 april 1999
123 45 Åstad
tel 0123-456 78
Härmed intygas att Karin Olsson 820423-1234 under tiden februari 1999 till juni 1999 arbetat som barnvakt i vår familj 1 ā 2 gånger i veckan och passat våra tre barn 2, 4 och 6 år gamla. Att hon nu slutar beror på att hon ska studera på annan ort.

Underskrift
Namnförtydligande


Notera personnumret och tillägget om varför hon slutat. Om personen arbetat längre än sex månader eller om man av andra skäl vill det, kan man skriva ett betyg. Det är i princip samma sak som ovan, men man skriver anställningsbetyg som dokumentnamn och lägger till ett omdöme om personen:

Karin har skött sina uppgifter på ett moget och ansvarskännande sätt. Hon har visat ett glatt humör och en pedagogisk insikt. Vi är ledsna att hon slutar och kan varmt rekommendera henne till liknande eller andra uppdrag.


Räkningar och kvitton

I bokhandeln kan du köpa färdiga blanketter för räkningar och kvitton, men du kan också skriva dem själv. En räkning ska innehålla följande information:

Datum
Betalningsmottagare
Betalare
Vad räkningen avser
Summa

Så här kan den till exempel se ut:Roland Ek Räkning
Storgatan 1 Åstad 23 april 1999
123 45 Åstad
PG 12 34 56-7

Åstads IF
c/o Anders Ahl
Storgatan 1
123 45 Åstad
Reseersättning för skjuts till säsongens bortamatcher 20 mil ā 13:- = 260:-


Om föreningen betalar på postgiro gäller det som kvitto. Om Roland får betalt när han lämnar räkningen skriver han på den: "Betalt kvitteras", sedan datum och namnunderskrift. Däremot om han får kontant betalt vid ett senare tillfälle ska föreningen skriva ett kvitto som kan se ut så här:Åstads IF Kvitto
c/o Anders Ahl Åstad 5 maj 1999
Storgatan 1
123 45 Åstad
Betalning enligt räkning 23 april 1999 för reseersättning 260:-.

Kvitteras

(Rolands namnunderskrift)

Roland Ek (Namnförtydligande)Platsansökan och meritförteckning

En redig och välformulerad platsansökan är en bra början om du söker ett nytt jobb. Det kan absolut löna sig att lägga ned lite extra arbete på en sådan. Först gäller det att hitta rätt ton, inte för formell och inte för hejig, gärna personlig, men inte känslomässig.

Försök att sätta dig in i arbetsgivarens situation. Han eller hon vill veta vad som kan göra just dig lämpad för jobbet. Meritförteckningen tar vi upp nedan, men han vill säkert veta vilka arbetsuppgifter du har på ditt nuvarande jobb. Kanske vill han också veta något om din familjesituation och om du har några intressen som anknyter till det nya arbetet. Föreningsuppdrag brukar vara en merit.

Så här kan en platsansökan se ut:Roland Ek Platsansökan
Storgatan 1 Åstad 23 april 1999
123 45 Åstad
600212-1234

Företaget AB
Sven Svenson
543 21 Sjöstad
Tjänst som säljare

Jag såg er annons i DN 22 april och söker nu tjänsten som säljare. Jag arbetar för närvarande på Firman AB där jag är försäljningsansvarig för västra Götaland. Min familj och jag har nu bestämt att vi ska flytta till Sjöstad, därför söker jag ny anställning.

Mina uppgifter på firman AB var ...

Min hustru har fått arbete som högstadielärare vid Centralskolan i Sjöstad och våra tre barn, 19, 12 och 9 år ...

Mina intressen är ...

Jag bifogar meritförteckning och avskrifter av betyg och intyg. För ytterligare information kan du ta kontakt med nedanstående referenser.

Vänliga hälsningar

Underskrift
Namnförtydligande
Samtliga telefonnummer och eventuell e-postadress

Referenser:
Namn företag och telefon

Bilagor:
1 Meritförteckning
2-8 Betygsavskrifter


När du sedan skriver meritförteckningen ska du tänka på kronologin. Om det fattas ett år kommer arbetsgivaren genast att undra: Vad gjorde han då? Var han arbetslös? Satt han i fängelse? Levde han livets glada dagar i Mombasa? Det är väl mänskligt att man inte har intyg för varenda sekund man levat, men om du hittar längre glipor i din meritförteckning bör du skriva en rad om vad du gjorde då.

Meritförteckningen bör enligt vår ansökan ovan märkas bilaga 1 och ha dokumentnamnet "meritförteckning", men den behöver inte dateras eftersom den är en bilaga till den redan daterade ansökan. Däremot är det bäst att skriva namnet igen, ifall den skulle komma att separeras från ansökan.Roland Ek Bilaga 1
Storgatan 1 Meritförteckning
123 45 Åstad
Studentbetyg Thomasgymnasiet Strängnäs 1979 Bilaga 2
Värnplikt 1979 - 1980
Svenska/Engelska/Ekonomi 120 poäng
Uppsala Universitet 1981-1983 Bilaga 3
Bolaget AB Stockholm 1984 - 1987 Bilaga 4
Kompaniet AB London 1988 - 1993 Bilaga 5
Firman AB Åstad 1993 - 1999 Bilaga 6

Kurser:
Svenska Konsultförbundet Stockholm 1986 Bilaga 7
International Consulting London 1992 Bilaga 8Härmed intygas att ovannämnda betygsavskrifter är identiska med originalen.

Åstad 23 april 1999

(Anders Ahls namnteckning)
Anders Ahl
Storgatan 1
123 45 Åstad
tel 0123-456 87


Det avslutande intyget om betygsavskrifterna struntar många skribenter i och det kan man ha förståelse för. Det kan kännas fel att låta någon intyga att man inte är en förfalskare. Vi har tagit med det för att visa hur man ska göra om man vill följa regelboken fullt ut.

Vad sedan gäller betygen, skicka aldrig originalbetyg, bara kopior.